Hjem

H.C . Andersens Boulevard 47, 1553 København V

Vibeke Høgsted Mobil 22 83 61 22

 

 

 

 

DER ER P.T. LUKKET FOR NYE KLIENTER

Mit behandlingsområde spænder over problemstillinger og symptomer som:

 • Stress og traumer
 • Angst, nedtrykthed og depression
 • Sorg, tab og krise
 • Spiseforstyrrelser
 • Seksuelle overgreb og krænkelser
 • Personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser,
 • Parforholdsproblemer
 • Irritabel tyktarm og smertetilstande

 

 

Se alle ydelser

Ydelser

 

Individuel Terapi

 

Jeg arbejder ressource- og løsningsfokuseret, hvor klienten og jeg i fællesskab undersøger problemstillinger via samtaleteknik, og hvor klienten ud fra disse samtaler selv finder frem til sine løsninger. Jeg arbejder holistisk og støtter klienten med at forbinde kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner i den psykologiske behandling.

 

Læs mere

Professionelle

 

Jeg har en lang erfaring med at behandle kliniske problemstillinger, og jeg formidler i dag min viden videre til andre psykologer og flere andre faggrupper, eks. indenfor psykiatrien, pædagogisk psykologisk rådgivning (skoleområdet) og beskæftigelsesområdet.

 

Læs mere

Parterapi

 

I parforhold kommer vi tæt på hinanden. Og når vi kommer tættere på hinanden, åbner vi vores hjerter og føler os mere sårbare. Et godt parforhold får man ikke bare forærende, man arbejder med det og for det. I NARM parterapi afdækker vi hvad der sker.

 

Læs mere

 

Kort om mig

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen.

Jeg har efteruddannelse indenfor følgende metoder:

 • Den 3-årige efteruddannelse i Somatisk Erfaringsdannelse (SE) efter den amerikanske psykolog og phd Peter Levine.
 • Den 2-årige efteruddannelse i Den Neuro Affektive Relations Model (NARM) efter den amerikanske psykolog og phd Laurence Heller
 • På 2. år i den 2-årige efteruddannelse i ACT - Acceptance and Commitment Therapy v. ACT Danmark

NARM-uddannelsen har jeg taget 2 gange, hvilket også er en forudsætning for at blive peget på som assistent på uddannelsen. Jeg er i det internationale team ved Laurence Heller (NARM) og er blevet assistent på uddannelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf: 22836122 vedr. spørgsmål omkring behandling eller om mulig tid for behandlingsstart

Hvordan arbejder jeg i terapi?

Jeg arbejder ressource- og løsningsfokuseret, hvor klienten og jeg i fællesskab undersøger problemstillinger via NARM-samtaleteknik, og hvor klienten ud fra disse samtaler selv finder frem til sine løsninger. I NARM-samtaleteknik går terapeuten lige til kernen ved en bestemt type spørgsmål. Eks. ved at spørge til detaljen, og det for klienten underforståede. Det er i detaljen, at det uudtalte kommer frem og bliver gjort bevidst for klienten. I samtalerne hjælper jeg med at holde fokus og få langsommeligheden ind. Jeg kan spørge klienten, om det ville være muligt at give sig tiden til at mærke det, som sker i kroppen lige nu. Klienten lærer på den måde at 'tjekke ind' og mærke skiftene i nervesystemet.

Jeg arbejder holistisk og støtter klienten med at forbinde kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner i den psykologiske behandling.

Alt efter hvad klienten skal i behandling med, kan metoderne variere. Ved terapi af choktraumer arbejder jeg som oftest lidt anderledes. Der har vi fokus på nervesystemets overlevelsesenergi og på afladning af denne samt på at arbejde 'før og efter hændelsen' og senere i processen arbejde direkte med hændelsen. Et sådant forløb er SE-terapi

Du kan se mine metoder uddybet under 'ydelser'; individuel session, samt NARM forklares under forskellige former for terapi; individuel session, parterapi etc.

Hvis du har lyst til at se og høre mig fortælle lidt om, hvad jeg arbejder med, og evt. høre mig fortælle lidt om PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), skal du trykke på videoen til højre for denne tekst.

 

HVAD SIGER KUNDERNE

Jeg har haft et forløb hos Vibeke for at få hjælp til at håndtere følgerne af en hjernerystelse. Forløbet har bestået af samtaleterapi og mere kropsfokuserede øvelser. Vibeke formår at skabe tryghed, er meget professionel, og hun har en stor viden om krydsfeltet mellem krop og psyke. Hun har hjulpet mig til at få mit nervesystem i ro og mærke kroppens signaler.

Jens, psykolog

Vibeke har en enestående egenskab til at skabe nærvær og er respektfuld i relationen i arbejdet med komplekse problemstillinger. Hendes faglige fundament og evne til at bruge sproget til at skabe mening i kaos har været særdeles værdifuldt. Samarbejdet med Vibeke har resulteret i nye erkendelser, det har styrket vores handlingsmuligheder i hverdagen både personligt, i nære relationer og i arbejdslivet.

Randi og Ivan, Traumeterapeut og lærer

Udvalgte artikler

Marts, 2017 Folkeskolen

 

Alsidige læringsmiljøer med 'NARM-pædagogik'

 

 

I inklusions øjemed er NARM-pædagogik interessant. Vi får en model til at forstå, hvad der ofte finder sted i relationerne i skolen.

 

Ethvert menneske - børn som voksne - har forskellige 'overlevelsesstile'. Et andet ord kan være 'gentagemønstre" eller vaner. Hvis skolelærere forstår børns (og egne) 'overlevelsesstile', og hvordan 'overlevelsesstile' kan spille sammen' og gøre relationer svære, får de også nøglen til at gøre noget ved problemet - løse knuden.

 

NARM-pædagogik kan forstås som en pædagogik, der er løsnings- og ressourceorienteret med oprindelse i den amerikanske psykolog og phd Laurence Hellers psykoterapeutiske metode NARM, som han har skrevet om i bogen 'Udviklingstraumer'.

 

Læs mere

September, 2015, Psykolog Nyt

 

Psykoterapi mod irritabel tyktarm

 

 

Irritabel tyktarm kan ofte skyldes tidlige udviklingstraumer og måske være symptomer på udviklingsbetinget PTSD. Det er i mange tilfælde muligt at behandle disse komplekse tilstande med psykologiske metoder.

 

Tarm og hjerne samarbejder fra helt tidligt i livet, og de påvirker begge spædbarnets følelsesverden. Evnen til at mærke sig selv inden i og uden for kroppen dannes i parietal cortex i hjernebarken. Parietal cortex og

hjernestammen udvikles fra fødslen og tre måneder frem i afstemningen mellem forældre og barn, hvor forældrene lærer spædbarnet

at regulere arousal døgnet rundt.

 

Juni 2017, Psykolog Nyt

 

Kroppen fortæller den sande

historie

 

 

Artikel om NARM. Alle mennesker har udviklingstraumer og uopfyldte kernebehov med fra livets første seks år, mener NARM-psykolog Tove Mejdahl.

Alligevel bladrer hun ikke kun tilbage i barndommens bog, når hun skal forstå problematiske kapitler i voksenlivet. Hun går i stedet på opdagelse i kroppens aktuelle fortælling om stressreaktioner i nervesystemet og forbindelsen mellem krop og psyke.

 

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.