NARM i beskæftigelsesområdet

NARM i beskæftigelsesområdet

 

Jeg tilbyder kurser, coaching og sparring til ledere, sagsbehandlere og andre ansatte i beskæftigelsesområdet, som sætter dem i stand til bedre at løfte deres opgaver.

NARM i beskæftigelsesområdet

 

Sagsbehandlerne i kommunerne er lagt under pres til at gennemføre processer med borgere, som ofte føler sig meget presset i systemet af langstrakte og uigennemskuelige sagsbehandlingsforløb. Det som vi også kender som ’kontrolstruktur’ med mange forskellige ordninger og ’kasser’.

 

Mange steder har det ført til umenneskelig behandling af mennesker, og det kan koste på ’tillid’ fra begge sider: For når borgere behandles umenneskeligt, kan de møde utrygge frem og gå til sagsbehandleren på en uhensigtsmæssig og ubehagelig måde. Naturligvis kan parametret for borgere og forskellige mennesketyper også være en belastning for sagsbehandlere, som skal tage pænt imod enhver uanset, hvordan de selv mødes. NARM – Neuro Affektiv Relations Model – kan bl.a. tilføre nøglen til at forstå de overlevelsesstrategier, som typisk opstår i kølvandet på mistillid mellem parter.

 

Organisationer som hviler i sig selv, er organisationer hvor tryghed, tillid og tydelighed er grundelementer. Med de grundelementer kan medarbejderne tage sig godt af hinanden og sammen løfte opgaverne. Organisationer, hvor der i stedet hersker mistillid og utryghed og mangel på tydelighed, får ofte lagt pres på deres medarbejdere med indkapslede stressreaktioner i nervesystemet til følge: Disse kan senere udløse sygdom og stress og uhensigtsmæssige automathandlinger. De uhensigtsmæssige automathandlinger kalder NARM også for overlevelsesstrategier. Overlevelsesstrategier er engang udviklet til at beskytte tilknytningen mellem barnet og sine omsorgspersoner, og derfor aktiveres strategier til overlevelse.

 

I disse sammenhænge kan forskellige dynamikker trickes i arbejdsmiljøet, hvor den enkelte ikke stoler på de andre og lukker af for sund gensidig afhængighed, og måske af god grund fordi chefen eller nogle af kollegaerne ikke tør gå i kontakt med andre på en sund måde: Dette kan igen føre til, at medarbejderne ’klumper sig sammen’ i alliancer og hierarkier, som hurtigt kan skabe konflikter.

Man kan blive overrasket, når ’konflikter spiller ind’ – og man kan overvældes og føle sig truet – hvilket igen kan præge adfærden og handlemønstret hos den enkelte. Det er en trist udvikling, som skal vendes.

 

NARM er et værktøj til at forstå de processer, der kommer i spil, når vi føler os pressede og truede. Disse situationer tricker automathandlinger, som hver især har, og som udspringer af overlevelsesstile, der etableres hos barnet i overlevelse, men som automatiseres som vaner hos den voksne. Det er ikke fuldkommen nødvendigt at sætte sig ind i viden om overlevelsesstilene, fordi det er muligt at arbejde med ’automatikkerne’ hos den enkelte sagsbehandler. Men det kan være en sideløbende spændende tilgang, som kan betyde, at sagsbehandleren bliver klogere på sig selv og på borgerne. For vi har alle overlevelsesstile, som kan opløses i det terapeutiske og coachende arbejde.

 

 

I

Kontakt

 
 
 
Email
Telefon
 
 

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

  • Ledere
  • Sagsbehandlere
  • Andre ansatte i beskæftigelsesområdet

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

  • stress og traumer
  • angst, nedtrykthed og depression
  • sorg, tab og krise
  • spiseforstyrrelser
  • seksuelle overgreb og krænkelser
  • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
  • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.