NARM i skoleområdet

NARM i skoleområdet

 

Jeg tilbyder kurser, supervision og gruppesupervision, som sætter ledere, psykologer, lærere og andre ansatte i skoleområdet i stand til bedre at løfte deres opgaver.

NARM i skoleområdet

 

Indenfor skoleområdet kræves metoder, som passer til opgaver med hurtige skift; psykologens rolle som konsulent betyder, at opgaver ofte skal klares med få timers fremmøde, hvor ikke alene processer skal sættes i gang, men hvor modtagerne også må føle, at de får noget ’med hjem’, som er værdifuldt og kan arbejdes videre med på egen hånd. Det er en udfordrende psykologrolle at mestre.

 

NARM – den Neuro Affektive Relations Model – er en ’neuro’ tilgang koblet på psykodynamisk metode, udviklet af den amerikanske psykolog og phd Laurence Heller, der også har udgivet bogen ’Udviklingstraumer’: Om teorier bag og tilgang til NARM.

 

I NARM handler det først og fremmest om, at være i kontakt med sig selv og ’turde’ det: Tale om relationen og ikke barnet. NARM bygger på en forståelse af 5 overlevelsesstile, som er nøje beskrevet i bogen. Men man behøver i sit arbejde med NARM ikke at afklare stilene. Vi kan sagtens alligevel arbejde med ’automatikker’, som hver især har, og som udspringer af overlevelsesstile, der etableres hos barnet i overlevelse, men som automatiseres som vaner hos den voksne.

 

Hvis vi tilegner os kendskab til overlevelsesstilene i NARM, kan vi som professionelle nemmere spore os ind på, hvilke temaer og overlevelsesstile der udfordrer i relationer og hos den enkelte.

 

NARM tager med arbejdsretning og rammesætning højde for, at modtagerne kan reflektere over, hvad de allermest ønsker sig af arbejdet, og at det kommer til at gå i den retning, som de ønsker sig. Psykologen eller andre fagfaglige lærer redskaber til at skabe en arbejdsretning og ramme, som de både kan stå inde for og overholde. NARM tager også højde for, at der er faldgrupper, som ’professionelle’ nemt kan falde i, når de laver rammesætning.

 

Mange forældre er utrygge, når de møder frem til pædagogisk psykologisk rådgivning. NARM kan støtte op om at skabe et trygt rum, hvor man lytter til forældrenes ønsker, og selv vurderer kontrakten, og hvad man kan gå med til. Mange forældre er ofte i god tro om, at ting ’kan fixes’. Det er igen et spørgsmål om at arbejde med kontrakten, og NARM integrerer ’det paradoksale’; jeg ville ønske, jeg havde en tryllestav’: Det er forældrene og andre voksne omkring barnet, som skal gøre arbejdet; dem, der har tilknytningen. Professionelle fagfaglige indfører i hvordan, og det er en nødvendighed, at rammen er enormt tydelig, så der ikke sås tvivl.

 

I NARM arbejder vi som omtalt med 5 overlevelsesstile, og vi anerkender altid barnet for sin evne til at overleve ved at udvikle overlevelsesstile. Vi antager, at barnet ikke har andet valg.

Når vi arbejder NARMSK, finder vi konkrete situationer og dykker ned i dem. Det er i detaljen og nuancerne, at det uudtalte kommer frem, og således ofte her, vi finder ’guldet’.

 

I relationen mellem voksen og barn vil man i stil med NARM tale med barnet og ikke til barnet. Diagnoser kender vi til i NARM; men vi ønsker at skabe en stil mellem voksne, mellem voksne og børn og også i det ’skriftlige om barnet’, som ikke er stemplende og fastlåst. Vi ønsker i arbejdsfeltet at skabe muligheder og valg. Vi ønsker at skabe tryghed og få hjulpet ud af forsvaret; til at turde kigge på og foreholde sig åben overfor det, som sker. Når først vi tør se på overlevelsesstilene, kan vi begynde at udvikle nye og bedre strategier; den voksne kan støtte barnet til at se sine egne valgmuligheder i relationer til andre.

 

I NARM er der foruden overlevelsesstrategierne udviklet en række teoretiske modeller, som bringer klarhed over sædvanlige dilemmaer i barnets tilknytning, og som igen har betydning for udvikling af overlevelsesstrategier.

Ved en indføring i ovenstående styrkes den overordnede forståelse af tilknytningernes betingelser og konsekvenser heraf. Som igen kan sættes i relation til overlevelsesstilene.

Kontakt

 
 
 
Email
Telefon
 
 

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

 • Ledere
 • Psykologer
 • Lærere
 • Andre ansatte i skoleområdet

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

 • stress og traumer
 • angst, nedtrykthed og depression
 • sorg, tab og krise
 • spiseforstyrrelser
 • seksuelle overgreb og krænkelser
 • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
 • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.