Somatisk Mindfulness og skøn litteratur

Kursus i Somatisk Mindfulness og skønlitteratur

I grupper på max. 6 deltagere

v. aut. psykolog og specialist i psykotraumatologi Vibeke Høgsted

 

Deltagerne lærer Somatisk Mindfulness teknikker og teori fra Somatisk Experiencing (SE) og den Neuro Affektive Relations model (NARM), hvor de guides ind i den følte fornemmelse i kroppen.

 

I den følte fornemmelse (felt sense) kan vi føle det som om, at ’nervesystemet åbner sig’. Og deltagerne guides til at mærke ind i den åbenhed, som fortællingen efterlader.

 

Ovenstående er den tilgang som forfatter Peter Høeg har fortalt om, at han selv praktiserer og har udøvet i det små ved arrangementer.

 

Kursusbeskrivelse: Kurset er en blanding af undervisning i teori om Somatisk Mindfulness, undervisning i teori om identitet og identifikationer, oplæsning af skønlitteratur i gruppen, refleksioner over det højt læste skønlitteratur og udøvelse af Somatisk Mindfulness teknikker.

I forhold til emnet identitet og identifikationer inddrages fælles udpluk af skønlitteratur ved forfatter Carsten Jensen og ved forfatter Jens Christian Grøndahl.

Ellers er det udvalgte skønlitteratur op til hver især: Man kan medbringe aktuelt skønlitteratur, klassikere, eller hvad der nu falder i smag.

 

Det er forskelligt, hvad deltagere synes, de kan tage med sig fra kurset. Men følgende punkter er relevante at tænke ind:

 • At øge nærvær med kroppen
 • At øge bevidst nærvær
 • At kunne udøve Somatisk Mindfulness
 • At kunne sammenkoble Somatisk Mindfulness og skønlitteratur
 • At få en nyde måde at nyde det skønlitterære på
 • At kunne koble teori om identitet og identifikationer sammen med det litterære og evt. sig selv?
 • At kunne koble teorier om Somatisk Mindfulness på egne kropslige oplevelser
 • At kunne skrive skønlitteratur med større evne for ’det sansende’
 • At have et værktøj til at reducere stress
 • At lære at koble fra og være med stilheden i en måske hektisk hverdag

 

Kurset finder sted i min klinik hos Byens Psykologer, H. C. Andersens Boulevard 47, st. tv., 1553 København V.

 

Vi mødes 6 gange af 2 ½ time – i alt 15 timer incl. en pause midt i. Møderne finder sted på følgende datoer: Torsdag d. 19/10, mandag d. 23/10, torsdag d. 2/11, mandag d. 6/11, torsdag d. 16/11 og en afsluttende gang mandag d. 20/11. Alle gange fra 16:30 – 19.00.

 

Ved deltagerantal på 3 mødes vi 6 gange af 2 timer – i alt 12 timer og på ovenstående datoer fra 17.00 – 19.00.

 

Pris: 3300 kr. Tilmelding hos psykolog Vibeke Høgsted på tlf: 22836122. Indbetaling sker ved udleveret kontonr., når vi har indgået aftale herom.

 

Krav & regler: Det kræves, at du respekterer forskellige slags skønlitteratur, da hver især får lov til at sparke ind med sit eget foretrukne til højtlæsning.

Der kræves god orden og tone, ellers kan du bedes om at stoppe på kurset uden refusion af betaling for kurset. Vibeke afgør dette. Jeg har dog ingen forventning om, at dette vil ske: Blot et forbehold så jeg kan passe på alle deltagere.

Ved indbetaling af kursusgebyr kan dette ikke refunderes igen, uanset om deltageren ønsker at stoppe.

Rammen: Vi hævder ’tavshedspligt’ i gruppen, selvom det ikke er en terapeutisk gruppe (dvs. målet er ikke at behandle). Vi må gerne fortælle om os selv i gruppen til andre; men ikke fortælle om de andre udenfor gruppen.

 

Kontakt

 
 
 
Email
Telefon
 
 

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

 • stress og traumer
 • angst, nedtrykthed og depression
 • sorg, tab og krise
 • spiseforstyrrelser
 • seksuelle overgreb og krænkelser
 • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
 • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.