Hvordan arbejder jeg

Hvordan arbejder jeg i terapi?

 

Her gennemgår jeg, hvordan jeg arbejder, og du kan også se den korte video.

Hvordan arbejder jeg i terapi?

Jeg arbejder ressource- og løsningsfokuseret, hvor klienten og jeg i fællesskab undersøger problemstillinger via NARM-samtaleteknik, og hvor klienten ud fra disse samtaler selv finder frem til sine løsninger. I NARM-samtaleteknik går terapeuten lige til kernen ved en bestemt type spørgsmål. Eks. ved at spørge til detaljen, og det for klienten underforståede. Det er i detaljen, at det uudtalte kommer frem og bliver gjort bevidst for klienten. I samtalerne hjælper jeg med at holde fokus og få langsommeligheden ind. Jeg kan spørge klienten, om det ville være muligt at give sig tiden til at mærke det, som sker i kroppen lige nu. Klienten lærer på den måde at 'tjekke ind' og mærke skiftene i nervesystemet.

Jeg arbejder holistisk og støtter klienten med at forbinde kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner i den psykologiske behandling.

Alt efter hvad klienten skal i behandling med, kan metoderne variere. Ved terapi af choktraumer arbejder jeg som oftest lidt anderledes. Der har vi fokus på nervesystemets overlevelsesenergi og på afladning af denne samt på at arbejde 'før og efter hændelsen' og senere i processen arbejde direkte med hændelsen. Et sådant forløb er SE-terapi

Du kan se mine metoder uddybet under 'ydelser'; individuel session, samt NARM forklares under forskellige former for terapi; individuel session, parterapi etc.

Hvis du har lyst til at se og høre mig fortælle lidt om, hvad jeg arbejder med, og evt. høre mig fortælle lidt om PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), skal du trykke på videoen til højre for denne tekst.

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

 • Børn
 • Unge
 • Voksne
 • Par
 • Ledere og medarbejdere
 • Familier.

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

 • stress og traumer
 • angst, nedtrykthed og depression
 • sorg, tab og krise
 • spiseforstyrrelser
 • seksuelle overgreb og krænkelser
 • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
 • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.