Somatisk mindfulness

Somatisk Mindfulness

 

Jeg tilbyder en kombination af indføring i teori og øvelser indenfor Somatisk Mindfulness.

Somatisk mindfulness

 

En gennemgående rød tråd i de metoder, som jeg anvender til behandling, er at inddrage kroppen. En af måderne er Somatisk Mindfulness. Somatisk Mindfulness er jeg oplært i fra metoderne Somatisk Erfaringsdannelse (SE) og Den NeuroAffektive Relationelle Model (NARM) over en periode på godt og vel 10 år.

 

Det er vigtigt at kende til psykologens erfaring med mindfulness og krop, fordi klienten 'lukker et andet menneske (psykologen) dybt ind i sit eget nervesystem'.

 

Somatisk Mindfulness foregår helt konkret som følgende: Man øger sit nærvær til kroppen ved at mærke dens tyngde - hvor den trygger på underlaget (hvis man ligger ned), hvor bagdelen tynger i stolesæddet (hvis man sidder), og hvordan fødderne trygger sig ned på grunden under én (siddende stilling). Man tillader sig at fylde 'kroppen ud', scanne den (kropsscanning - mærke rundt i kroppen), mærke 'hele' sig. Og mærke hvordan kroppen trækker vejret. Tilføre vejrtrækningen bevidsthed. Ikke lave om på den. Blot følge det som den gør.

Ved at lave ovenstående øvelse kan man over tid tilegne sig en 'kropsforankring'.

 

Ved 'kropsforankring' forstås, at man hviler i at mærke sin krop, og at der er en naturlighed over det. Det, som psykologen i øvrigt kan være behjælpelig med, er at vurdere, hvilken tilgang til at lære Somatisk Mindfulness, som er bedst for klienten.

 

Det kan være decideret farligt at mærke sin krop fuldt ud, hvis man ikke er vant til det; så skal en tilgang måske være at mærke ganske lidt ad gangen. Der er også andre faktorer, som kan spille væsentligt ind.

Når vi mærker kroppen og de sansninger, som sker i kroppen, så er det et direkte sprog til at kommunikere med det autonome nervesystem. Derfor skal vi tænke os godt om. Mennesker som har taget stærk medicin (over tid), eller som har taget euforisende stoffer skal passe på, hvordan de omgås med kropslig mindfulness. Man kan blive syg og dårlig, hvis det gribes forkert an.

 

Som udgangpunkt forsøger man som oftest lidt ad gangen. TIlgangen kan være at mærke et kropsområde over enkelte sekunder, hvorefter man kan vurdere sin egen reaktion. Ofte over tid med samme øvelse vænner kroppen sig til det, og man vil kunne udøve Somatisk Mindfulness længere og længere tid ad gangen.

Jeg har sat et nyt kursus op og gennemført I foråret og sommeren 2017, hvor jeg arbejder med kursusdeltagerne til tilegne sig disse teknikker som beskrevet ovenfor.

Samtidig undervises der i teorien vedr. nervesystem og krop, og vi læser højt af litteratur for hinanden, og i den åbenhed som fortællingen efterlader, mærker man ind. Tilsvarende kursus udbydes i oktober og november 2017. Se venligst under Somatisk Mindfulness og litteratur.

 

Kontakt

 
 
 
Email
Telefon
 
 

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

  • Klienter
  • Andre i form af kurser

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

  • stress og traumer
  • angst, nedtrykthed og depression
  • sorg, tab og krise
  • spiseforstyrrelser
  • seksuelle overgreb og krænkelser
  • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
  • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.