Parterapi

Parterapi

I parforhold kommer vi tæt på hinanden. Og når vi kommer tættere på hinanden, åbner vi vores hjerter og føler os mere sårbare. Et godt parforhold får man ikke bare forærende, man arbejder med det og for det. I NARM parterapi afdækker vi, hvad der sker.

 

Parterapi

I terapiformen NARM – den Neuro Affektive Relations Model – tager arbejdsretning og indhold i behandlingen højde for, at man enten har svært ved at finde ord eller bruger en masse ord, som ikke nødvendigvis betyder, at partnerne i parforholdet finder nærvær og intimitet i kontakten, i stedet kan konflikter opstå.

 

I NARM parterapi hjælper psykologen partnerne med at skabe en arbejdsretning, og teknikkerne går lige til kernen. Psykologen spørger ind til detaljen i de sætninger, som hver især kommer frem med, og gør partnerne opmærksomme på nuancerne. Det er i detaljen og nuancerne, at det uudtalte kommer frem, og derfor ofte der, at guldet ligger: Det handler i særdeleshed om ting eller forhold, som partnerne ikke er bevidste om, men som har en stor indflydelse på dynamikken i parforholdet, og derved undgår partnerne ved NARM parterapi, at der bliver brugt lang tid på ’fastlåste historier’.

 

Det kan være svært at kunne se klart: Vi kan i mange opfattelser eller forståelser blande alt muligt sammen. Psykologen, der arbejder NARMSK, hjælper med at holde fokus og med at få langsommeligheden ind: Der er tid til at ”tjekke ind”: Mærke kropslige fornemmelser og skift i nervesystem, og psykologen er selv i stand til at gøre det samme; ”tjekke ind” og mærke sig selv og mærke sine klienter. Vi kalder det ’resonans’.

 

”I dekonstruktion”, som NARM kalder en bestemt tilgang, ser vi på delene ved at udforske fra forskellige perspektiver og finde konkrete situationer og dykke ned i dem og derefter forbinde til helheden. Vi oplever ofte i relationer, at det, vi selv ser, er indlysende, mens det ikke er det for den anden.

 

Klienter, uanset om de arbejder i individuelle sessioner eller i parterapi, oplever ofte, at langsommeligheden åbner op for nye erkendelser, og når det sker, spørger psykologen som regel til den fysiske følelse, fordi erkendelserne integreres bedre (man profiterer bedre af behandlingen), når man kobler kroppens ressourcer på. Erkendelser, som ikke kun er udtryk for det talte ord, men som også er en fysisk følelse: Denne erkendelse kan partneren tage med sig tilbage. Det gode ved at få langsommeligheden ind og gå lige til kernen og lave dekonstruktion er, at parterne undgår at det ene ord tager det andet i en selvforstærkende negativ spiral. I stedet lærer hver især at opøve evne til at stoppe op og ’tage ind’; hvor man ikke kun tilgodeser ’det talte’, men også får det følelsesmæssige og det sanselige i centrum.

 

NARM-terapi bygger på en forståelse af 5 overlevelsesstile. Disse er nøje beskrevet i bogen ’Udviklingstraumer’ ved psykolog Laurence Heller og psykolog Aline LaPierre. Man behøver i terapien ikke at afklare stilene. Vi kan sagtens alligevel arbejde med de automatikker, som hver især har, og som udspringer af overlevelsesstile, der etableres hos barnet i overlevelse, men som automatiseres som vaner hos den voksne.

 

NARM er baseret på psykodynamisk erfaring. I bogen ’Udviklingstraumer’ fremhæver Laurence Heller, at vi er præget af vores tidligste erfaringer og har udviklet overlevelsesstile for at bevare tilknytningen til de tidlige omsorgspersoner. D.v.s. vi har udviklet de overlevelsesstrategier, som har fungeret i de tidlige relationer. Senere i parforhold vil vores gamle overlevelsesstile ’trickes’ eller ’mobiliseres’, når vi føler os trængt eller presset.

 

Det kan der arbejdes med, så partnerne – i en anerkendende dialog med forståelse for hinandens vaner – kan begynde at gøre noget andet: Bryde med de gamle strategier og skabe nye og finde vej til et levende parforhold.

 

Udtalelse fra par der har været i parterapi:

 

"Vibeke har en enestående egenskab til at skabe nærvær og er respektfuld i relationen i arbejdet med komplekse problemstillinger. Hendes faglige fundament og evne til at bruge sproget til at skabe mening i kaos har været særdeles værdifuldt. Samarbejdet med Vibeke har resulteret i nye erkendelser, det har styrket vores handlingsmuligheder i hverdagen både personligt, i nære relationer og i arbejdslivet."

Randi og Ivan

Traumeterapeut og lærer

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

  • Par
  • Familier.

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

  • stress og traumer
  • angst, nedtrykthed og depression
  • sorg, tab og krise
  • spiseforstyrrelser
  • seksuelle overgreb og krænkelser
  • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
  • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.